Kostnadseffektiv post- och budhantering!

Boxavdelningen är öppen 06:00 - 17:00 alla vardagar.

Kontakt: Telefon Benny 070-677 75 11 - Kundtjänst: 070-936 72 92 - E-mail: bj@lby.se

Porto Lokalpost

© All Copyright ägs av BJ Distribution AB

Hem

Företaget och Affärsidé

Produkter och tjänster

Portotabell

Kontakt

- 50

- 100

- 250

- 500

- 1000

- 2000

7:00

14:00

28:00

42:00

56:00

70:00

Vikt högst gram

Moms ingår

Bud & Transporter

Vi kör transporter och bud lokalt och i hela Sverige. Kontakta oss för pris!

Villkor/Dokument

...är att vara det naturliga valet av samarbetspartner inom brev, post och budhantering. Våra tjänster och produkter skall vara av högsta kvalitet, vara kostnadseffektiva och underlätta för våra kunder.

 

Våra tjänster och produkter skall vara lätta att anpassa efter våra kunders behov och förutsättningar.

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

 

- Att minska miljöeffekterna från vår verksamhet.

- Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.

- Att påverka våra leverantörer till mer miljövänliga val av produkter och tjänster.

- Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.

- Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssytem ställda miljömål.

 

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Vår affärsidé...

Vår miljöpolicy...

Vår vision..

...är att förvalta och utveckla tjänster och produkter inom distribution av brev, reklam, bud och information till privatpersoner, företag, förvaltningar och organisationer. Skapa samarbete med liknande företag i andra regioner för att öka täckningen och vara en attraktiv leverantör.